Одлука за членарина на РСМ

Почитувани членови,

На следниот линк е одлуката за членарина : ОДЛУКА ЗА ЧЛЕНАРИНА

Одлука за членарината во РСМ за 2020 година

Одлука за членарината во РСМ за 2020 година

Повеќе: Одлука за членарината во РСМ за 2020 година

Одлука за висина на членарината

Врз основа на Статутот на РСМ, ИО на својата редовна седница одржана на 5-ти јануари 2019 година донесе одлука за висина на членарината.

ОДЛУКА

 

 

Пристапница и листови за евиденција

Почитувани,
ИО на РСМ донесе одлука да се ажурира евиденцијата на членовите на РСМ во склад со одредбите на Законот за здруженија и фондации на РМ. Во прилог се дадени обрасци за поединиечни членови и клубови што треба да се пополнат и достават со бараните прилози до ИО, на официјалната Е-маил адреса на РСМ и во оригинал, со лична достава во наредните 30 дена.

Пристапница

Лист за евиденција на индивидуални членови

Лист за евиденција на колективни членови и клубови

Вие сте на: Почетна Регулатива