Правилник за изменување и дополнување на правилникот за полагање радиоаматерски испит

Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема е достапен на следниот линк
Вие сте на: Почетна Регулатива Правилник за изменување и дополнување на правилникот за полагање радиоаматерски испит