Евиденционен лист

Образецот за евиденција на членови на РСМ е достапен на следниот линк.

Статут

Статутот на Радиоаматерски Сојуз на Македонија е достапен на следниот линк

Вие сте на: Почетна Регулатива