Зимско активирање од Национален Парк Пелистер, Z3FF-003

На ден 08.01 2011 радиоаматерот Владо, Z35M во рамките на меѓународниот радиоаматерски програм WFF - World Flora and Fauna, го реализираше првото зимско активирање од Национален Парк Пелистер, WFF реф. Z3FF-003. За период од еден час воспоставени се 38 CW QSOa на 20 м опсег. Од опрема користен е батериски напојуван K1,  со максимална излезна моќност од 7 W, и Inv Vee дипол антена подигната на гранка од молика. 

Повеќе: Зимско активирање од Национален Парк Пелистер, Z3FF-003

WFF активирање од Националниот Парк Пелистер, Z3FF-003

На 15.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од нашиот најстар Национален Парк Пелистер.
За период од неколку часа остварени се вкупно 235 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м, 30м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

WFF активирање од Национален Парк Галичица , Z3FF-001

На 22.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од Национален Парк Галичица.
За период од два часа остварени се вкупно 102 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

Второ WFF активирање од Национален Парк Маврово , Z3FF-002

На 24.05 2010 година во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо – Z35M реализира  кусо активирање од с. Галичник,  Национален Парк Маврово.
За период од околу еден час остварени се вкупно 67 радиоврски на кусобрановите опсези 40м и 30 м, со употреба на максимална излезна моќност од 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

WFF активирање од Националниот Парк Маврово , Z3FF-002

На 06.09 2009 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо – Z35M реализира  кусо активирање од Националниот Парк Маврово.
Активирањето беше реализирано од нашиот највисок планински врв Голем Кораб – 2764 м. За период од околу еден час остварени се вкупно 38 радиоврски на кусобрановите опсези 40м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од 50 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.
Вие сте на: Почетна WFF - Македонија