Одлука за организација и работа на QSL биро на Z3

Одлука за организација на QSL биро на Z3  - погледај

Листа на Z3 радиоаматери со право на користење на QSL бирото - погледај

 

QSL Биро 2005 - 2015

Детален преглед за работата на бирото може да погледнете со симнување на Ексел фајлот достапен на следниот линк.

QSL биро 2005 - 2009-та год.

Детален преглед за работата на бирото изработен во микрософт ексел можете да погледате или снимите од атачментот кој е во соостав на овој текст.  

QSL биро инфо за 2008 година

По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе: QSL биро инфо за 2008 година

Вие сте на: Почетна РСМ За нас QSL биро