50 ГОДИНИ РАДИО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА ПОЧЕТОЦИ, РАЗВОЈ, ДОСТИГНУВАЊА

Монографија од авоторот Перо Ивановски - Z31DA, издадена во 1996 година по повод 50 годишниот јубилеј на РСМ (1946-1996). Авторот на 133 страници во 3 поглавја со вкупно 19 наслови прави историски преглед на почетоците, развојот, активностите, предизвиците и достигнувањата на РСМ во 50 годишниот период на постоење.

Вие сте на: Почетна РСМ Историја на РСМ 50 ГОДИНИ РАДИО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА ПОЧЕТОЦИ, РАЗВОЈ, ДОСТИГНУВАЊА