Освоена дипломата Summit to Summit Award - 100 Contacts

z35m_ss_100_027 На 10.12 2010 год. Владо, Z35M ја освои дипломата  Summit to Summit Award - 100 Contacts. Оваа диплома се доделува на радиоматерски оператори кои што како активатори од SOTA планински врвои имаат воспоставено најмалку 100 радиоврски од врв на врв.
Вие сте на: Почетна SOTA Македонија Освоена дипломата Summit to Summit Award - 100 Contacts