Избрано новото раководство на РСМ 2023

 

Ново избрани органи во РСМ кои стапија на должност во 2023 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ Грозден Ѓоргиевич  Z35U
ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ Љубомир Димовски Z31GH

 

 

ИЗВРШЕН ОДБОР
Кирко Мирчевски Z33B
Горан Трајановски                     Z35O
Петрика Јанеку                                             Z34PEC
Игор Дериволов Z32ID
Дарко Трајков Z30X
Грозден Ѓоргиевич  Z35U
Љубомир Димовски Z31GH

                                                                                    

 

НАДЗОРЕН ОДБОР
Миле Кокотов                          Z33T
Боби Петковски Z33PB
Велјан Ѓоргиев Z33C

 

СОВЕТ НА ЧЕСТА
Живоин Ристовски Z31CZ
Дејан Трајковски Z31RQ
Звонко Стаменков Z35W
Гоце Младеновски Z32ML
Митко Толев  

 

 

QSL - Bureau manager & Liaison officer
Тодор Тодоровски                                       Z31RM

 

WEB Администратор на WWW.Z37.ORG.MK
Димитар Талевски                                Z33DT

 

Вие сте на: Почетна РСМ За нас Раководство Избрано новото раководство на РСМ 2023