Одобрено користење на фреквенции на 5MHz

После поднесеното барање за продолжување на дозволата за користење на бандот од 5MHz, АЕК издаде одобрение за користење на секундарна основа во период од 30.01.2020 до 31.12.2020. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.

Вие сте на: Почетна Разно Одобрено користење на фреквенции на 5MHz