Материјали за редовно годишно Собрание 2019

Почитувани,

Во прилог на овој текст се достапни материјалите за Редовното Годишно Собрание 2019

Собрание - дневен ред

Предлог правилник за постапката и начинот за доделување на материјално-технички и финансиски средства на членови на РСМ

Предлог одлука за овозможување на увид во трансакциската сметка на РСМ

Предлог Статут, предлог кодекс за однесување и правилник за дисциплинска одговорност

Правилник за репетитори

Завршна сметка 2018

Завршна сметка 2017: Биланс на состојба - Биланс на приходи и расходи

*додадено Извештај од претседателот Миле Кокотов

Извештај за HST натпревари во Дојран 2017

Извештај - Тодор Тодоровски (УКБ)

Извештај - Митко Толев (АРГ)

Извештај - Златко Андонов (КБ / QSL биро)

Извештај - Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев (HST)

Извештај - Зоран Гроздановски (YOTA)

 

Вие сте на: Почетна Разно Материјали за редовно годишно Собрание 2019