Собир на радиоаматери на РСМ Велешко езеро ресторан Бела Вода

На 22.04.2023 се одржа собир на РСМ  на Велешко езеро во ресторанот БЕЛА ВОДА. Во пријатна атмосфера имаше презентација на повеке новини во областа на радиоаматеризмот.Најголем интерес на присутните имаше за работата на SHF подрачјето. Презентација за и околу активностите на ова подрачје имаше Дејан Трајковски - Z31RQ ,член на радио клубот Стево Патакот  - Z37CEF  од Битола. Од големиот интерс на оваа тема произлегоа и повеке прашања од страна на присутните.Присутните добија стручни одговори од страна на Дејан.Во рубриката Разно-најпрво во Македонија  е поместен линк од материјали околу оваа активност.

Вие сте на: Почетна Радиоаматеризам - Општо Собир на радиоаматери на РСМ Велешко езеро ресторан Бела Вода