18 Април Меѓународен ден на радиоаматерите од целиот свет

 

               

 

                                                                                                

 

                На 18 април, го одбележуваме меѓународниот ден на радиоаматерите од целиот свет. Во 1925 година, во Париз, се формирала Интернационалната унија на радиоаматерите (IARU – International Amateur Radio Union).  

           По тој повод РАДИОАМАТЕРСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА , во чест на формирањето на IARU 1 регион во 1925 година во Париз, како сооснивач на американската ARRL, Радиоаматерската Унија му посвети еднонедлна активност со посебен повикувачки знак во суфиксот HS4A, при што и Радиоаматерскиот Сојуз на Македонија од 18 до 25 април зеде учество со повикувачкиот знак Z30HS4A. 

Активно учество имаа следните радиоаматери:

                                      - Z31NA – Симеон Стојчески

                                      - Z31RM – Тодор Тодоровски

                                      - Z33PB – Боби Пектовски

                                      - Z31R – Трајчо Богатинов

                                      - Z33B – Кирко Мирчевски

  Во период на од 18 до 25 април  остварни  се 2646 радиоаматерски врски од целиот свет, им благодариме.

 

                                                                                             

 
Вие сте на: Почетна Радиоаматеризам - Општо 18 Април Меѓународен ден на радиоаматерите од целиот свет