На кој начин и на кој јазик се комуницира ?

Vo radioamaterskite komunikacii mo`e da se koristi prenos na govor, morzeovi znaci, slika, i drug vid digitalni vidovi emisii. Naj~est jazik na koj {to se komunicira e angliskiot, no, mo`e da se upotrebuva bilo koj drug jazik na koj {to radioamaterite mo`at me|usebno da se razberat.

Вие сте на: Почетна Радиоаматеризам - Општо На кој начин и на кој јазик се комуницира ?