4O6A - ARRL CW 2002

406a - z32af op

Со Ранко YT6A (сега 4O3A) се запознавме преку интернет кога бараше соработници за работа на радиоаматерски интернет портал. Работата на порталот допринесе често да контактираме и тоа доведе до стартување на нов интернет портал на англиски јазик wwwcontesting.info на кој исто така имавме дневен ангажман. Честото контактирање преку електронска пошта и разговори во врска со веб страниците кои ги работевме искристализира дека имаме иста пасија а тоа се натпреварите на кб.
Во втората половина на јануари, Ранко ме покани да работам од неговата натпреварувачка локација која ја изгради на Обошник (600 м висок рид на кој ЈНА го имаше еден од најважните радарски центри и преку кој се контролира огромен дел од Јадранското море). Кога ја прочитав пораката бев пресреќен бидејки цел живот сонував да работам од место каде што има модерна опрема и големи антенски системи и веднаш одговорив дека доаѓам.

Комплетната репортажа за оваа контест експедиција може да се прочита во пдф документот.

Вие сте на: Почетна КБ - УКБ Активности 4O6A - ARRL CW 2002