1999 г. - Медал во ХСТ на Светско првенство - машка конкуренција

На 3-то светско првенство во ХСТ кое се одржа во Италија 1999 г. за прв пат е освоен медал од член на нашата репрезентација. Младен Марковски (Z32M) од Кавадарци наптреварувајки се во сениорска конкуренција го освои бронзениот медал во дисциплините RUFZ и PED.

1991 г. - Прв прирачник за аматерска радиогониометрија

 

Во 1991 година Радио Клубот „Млад Техничар“ – Z37CYZ од Скопје издава „Прирачник за аматерска радиогониометрија“ од авторот Јоле Јолески – Z31JJ.
Во прирачникот авторот ги обработува сите елементи на оваа радиоаматерска дисциплина од основните поими и дефиниции, потребната опрема, топографијата, орентација на терен, организација на натпревари, правилата и тактиката на натреварување, физички подготовки, и др. Текстовите се збогатени со прилози, цртежи, скици и табели.

 

 

 

2009 г. - Радиоаматерска врска преку месечината на 6 м опсег

Радиоамaтерот од Битола, Тодор Тодоровски – Z31RM  во 2009 година  ја оствари првата радиоаматерска врска на опсегот од 6 м (50 MHz)  со одбивање на сигналот од површината на месечината (Earth – Moon – Earth: E-M-E).
Радиоврската е оддржана со претходно закажување со американскиот радиоаматер R. Lance Collister  -  W7GJ од сојузната држава Монтана, кој во оваа прилика користел предавател со моќност од 1,5 KW и антенски систем составен од 4 х 9 елементи Yagi за 50 MHz, додека Тодоровски за оваа прилика користел скромна опрема составена од 6 елементeн Long Yagi за 50 МHz, подигнато на јарбол висок 6 м, и моќност на предавателот од само 200 W.

Користен е дигиталниот вид на емисија ЈТ65 кој е многу погоден за декодирање при слабеење на сигналот дури до вредности од минус 32 Db. Како погодна локација за оддржување на радиоврската бил одбран спортскиот аеродром во близина на Битола, додека американскиот радиоаматер работел од својата добро опремена домашна локација.
Oддржувањето на радиоврски со одбивање на сигналот од месечината e  eдна од специјалностите на битолските радиоаматери, така што уште од порано од локацијата на радио клубот „Стево Патакот“ во центарот на Битола се оддржувани Е-М-Е радиоврски на опсегот од 2 м (144 MHz).

1991 г. - Радиоаматерска врска од независна Република Македонија

Првата радиоаматерска врска од независна Република Македонија остварена е во првите минути на 8-ми септември 1991 год. на 40 м опсег помеѓу Владо, YU5KV (Z35M) и британецот Верн, G3IUS.  

1951 г. - Првата ППС во Македонија

Првата примо-предавателна секција во Македонија е формирана во 1951 година во Радио Клубот “Вардар“ од Скопје – YU5APQ.
Основачи се група ентузијасти: Стево Спировски, Божидар Станковиќ, Тихомир Ѓурчевски, Димче Цветковски, Стојмир Павловски, Александар Стефановски,  Перо Ивановски, и др.
Со помош на членовите на овој радио клуб се формираат радио клубови во други градови во Македонија, и тоа во Струмица, Велес, Куманово, Битола, Прилеп и др. 

Вие сте на: Почетна Најпрво во Македонија