Извештај од учеството во YOTA кампот 2019

На овогодинешниот камп за млади радио аматери кој се одржа во Бугарија, РСМ испрати тим од четворица млади радио аматери: Z33C - Велјан Ѓорѓиов (тим лидер), Z31VAJ - Ване Јованов, Z33RTF - Андреј Мицков и Z35TUN - Андреј Антуновиќ. Во прилог покрај сликите е и извештајот од тим лидерот, Велјан.

Повеќе: Извештај од учеството во YOTA кампот 2019

Записник од редовното годишно собрание одржано во Штип

Записникот од редовното годишно собрание одржано во Штип на 24.03.2019 година е достапен тука.

Материјали за редовно годишно Собрание 2019

Почитувани,

Во прилог на овој текст се достапни материјалите за Редовното Годишно Собрание 2019

Повеќе: Материјали за редовно годишно Собрание 2019

Редовно Годишно Собрание на РСМ

Врз основа на член 18 и член 27 од Статутот на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија, и во консултација со Извршниот одбор, претседателот на РСМ свикува Редовно Годишно Собрание на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија.

Собранието ќе се одржи во недела, на 24 март 2019 година во Штип, во Големата сала на Општината, со почеток во 10:30 часот.

Повеќе: Редовно Годишно Собрание на РСМ

Пријавени учесници за YOTA летен камп

До 20.01.2019 беше рокот за пријавување учесници за летниот YOTA камп Софија 2019. Координаторот Z32U ја објави следната информација:

Рокот за поднесување апликации за летниот камп на YOTA во Софија заврши, примени се следниве четири:
Ване Јованов Z31VAJ Неготино
Велјан Ѓорѓиов Z33C Кавадарци
Андреј Ферџо Мицков Z33RTF Битола
Андреј Антуновиќ Z35TUN Битола
Истите ќе бидат пријавени во YOTA и БФРА за учество во кампот.
Како највозрасен и со лиценца од А класа Велјан Ѓорѓиов е тим лидер.

Зоран/Z32U

Вие сте на: Почетна Разно