1950 - Прв оператор со личен повикувачки знак

Миле Секуловски - YU5JY (сега - Z31JY) е првиот оператор кој добива право да работи на радио станица со личен повикувачки знак.

1951 г. - Предавател за КБ

Првиот КБ предавател е направен 1951 година во работилницата на ПТТ Македонија во Скопје. Во градбата на предавателот учествувале Војо Баланчевски и Васко Тодоровски од ПТТ и Перо Ивановски - Z31DA. Овој предавател е поставен во тогаш многу активниот радио клуб "Струмица" од Струмица.

1946 г. - Радиоаматерско друштво

Првото радиоаматерско друштво е формирано во почетокот на 1946 година под името - Радиоаматерско друштво "Скопје", сегашен радио клуб "Млад Техничар" - Z37CYZ.

1937 г. - Прв радиоаматер

Васко Петковски е првиот радиоаматер во Македонија. Радиоаматерско конструкторски курс завршил во Земун 1937 година.

1993 г. - Прва употреба на префиксот Z3

По приемот на Република Македонија во ООН и зачленувањето на РСМ во ИАРУ набргу и беше доделен новиот префикс Z3.
Македонските радиоаматери по прв пат во етерот со новиот префикс Z3 се огласија на 17. јуни 1993 година. Значењето на овој настан е од голема важност за македонските радиоаматери, па затоа 17. јуни е прогласен за Ден на радиоаматерските оператори.
Вие сте на: Почетна Најпрво во Македонија