WFF активирање од Национален Парк Галичица , Z3FF-001

На 22.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од Национален Парк Галичица.
За период од два часа остварени се вкупно 102 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.
Вие сте на: Почетна WFF - Македонија WFF активирање од Национален Парк Галичица , Z3FF-001