Второ WFF активирање од Национален Парк Маврово , Z3FF-002

На 24.05 2010 година во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо – Z35M реализира  кусо активирање од с. Галичник,  Национален Парк Маврово.
За период од околу еден час остварени се вкупно 67 радиоврски на кусобрановите опсези 40м и 30 м, со употреба на максимална излезна моќност од 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.
Вие сте на: Почетна WFF - Македонија Второ WFF активирање од Национален Парк Маврово , Z3FF-002