Z30A - 4 Square за 7 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео материјал снимен за време на најпознатиот светски радиоаматерски натпревар од радиоматерот Златко Андонов со повикувачки знак Z30A. Локацијата е близу Виница и е во сопственост на Звонко Стаменков - Z35W каде што е поставена одлична антена (4 Square) за 7 Мхз изработена по проект на белгискиот радиоаматер Џон Деволдере - ON4UN.

Вие сте на: Почетна Видео галерија Z30A - 4 Square за 7 MHz