Одобрено користење на фреквенции на 70MHz

После поднесеното барање за користење на бандот од 70MHz, АЕК издаде одобрение за користење на фреквенции од опсегот за експериментални цели во период една година. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.

 

Вие сте на: Почетна РСМ За нас QSL биро КБ - УКБ Одобрено користење на фреквенции на 70MHz