1985 г. Прва MS (Meteor Scatter) врска

Првата MS врска е одржана на ден 02.01.1985 година од страна на Владо/Z31TU тогаш YU5TU со DK0TU од Берлин. Како што кажува тој, првите MS врски ги одржаl во текот на 1984 година меѓутоа сеуште и покрај повеќе интервенции не му се потврдени.

За одржување на врската користел: FT 480 R, засилувач од 150 w , антена 11 елементи јаги за 144 и магнетофон UHER репортер добиен од Перо Z31GM и од Алфред Z31A.

Вие сте на: Почетна Најпрво во Македонија 1985 г. Прва MS (Meteor Scatter) врска