Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Fripp Island. (IOTA NA - 110)

Во периодот од 3 – 10 јули Драган K0AP (Z32XX) и Владо N3CZ (Z35C) ке бидат активни од Fripp Isl. (NA – 110). Планирана е активност од 80 - 6м CW/SSB (рекреативно) а веројатно ке се активираат и на RTTY/PSK.

Вие сте на: Почетна КБ - УКБ DX Fripp Island. (IOTA NA - 110)