Одобрено користење на фреквенции на 70MHz

После поднесеното барање за користење на бандот од 70MHz, АЕК издаде одобрение за користење на фреквенции од опсегот за експериментални цели во период една година. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.

 

Одобрено користење на 5MHz

После поднесеното барање за продолжување на дозволата за користење на бандот од 5MHz, АЕК издаде одобрение за користење на секундарна основа во период од 01.01.2019 до 31.12.2019. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.

 
 
 

Подкатегории

Вие сте на: Почетна WCA - Македонија КБ - УКБ