Правилник за предлог повикувачки знаци

Правилникот за предлог повикувачки знаци е достапен на следниот линк

Правилник за начинот на полагање радиоаматерски испит

Правилникот за начинот на полагање, радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на  радиоаматерски станици и опрема е достапен на следниот линк

Евиденционен лист

Образецот за евиденција на членови на РСМ е достапен на следниот линк.

Статут

Статутот на Радиоаматерски Сојуз на Македонија е достапен на следниот линк
Вие сте на: Почетна Регулатива