120 ГОДИНИ ОД СМРТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

                 По овој повод СОЈУЗОТ НА РАДИОМАТЕРИ НА МАКЕДОНИЈА во периодот од 1 мај до 15 мај 2023 година, организираше радиоаматерска  активност на радиоаматерските фреквенции со специјалнит повикувачки знак Z3120GD, при што  зедоа учество радиоматерите Z33B – Кирко Мирчевски (менаџер) со направени 1262 CW и 222 FT8 радио врски,Z33YL– ВилмаЈованова со направени 315 FT8 радио врски, Z31RM-  Тодор Тодоровски со наравени 1799 CW радио врски,Z32PB- Боби Петковски со направени 1298 FT8 радио врски, Z31R- Трајчо Богатинов со напрвени 110 FT8 радио врски, Z32X- БорисГоневсо направени 318 FT8 радио врски, Z34PEC- Петрика Јанеку со направени 61 FT8 радио врски, Z35W- Звонко Стаменков со направени 172 SSB радио врски, Z36V- Владимир Близнаковскисо направени 60 SSB радио врски и Z35Z Димитар Јаковлев со направени 400 FT8 радио врски.

Благодарност на сите што зедоа учество оваа активност и оние  што дадоа поддршка.

               

 Радиоаматерите од целиост свет покажаа огромна  заинтерерсираност при што остварени се над 6000 радиоаматерски врски ,со над 110 змеји, со повеќе видови на работа на краткобрановото подрачје.

 

                        ВЕЧНА МУ СЛАВА

       За овој повод претходеа одредени активности и договори, се пристапи кон изработка на пригодна QSL-картичка и банер со ликот на Гоце Делчев, отворање на електронски радиоаматерски логови на QRZ.com  и LoTW,популарни радаиматерски лог странци на интернет, преку кои радиоаматерите од целиот свет си разменуваат податоци и електронски картички за остварените  радио врски преку нивните радиостаници.

Прилог:

QSL картичка

 

На следниот линк повеке од :   qrz.com

 
Вие сте на: Почетна Рекорди Uncategorised 120 ГОДИНИ ОД СМРТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ