Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Одобрено користење на фреквенции на 70MHz

После поднесеното барање за користење на бандот од 70MHz, АЕК издаде одобрение за користење на фреквенции од опсегот за експериментални цели во период една година. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.

Вие сте на: Почетна КБ - УКБ Одобрено користење на фреквенции на 70MHz