Во Штип ученици полагаа испит за радиоаматери

Седумнаесет ученици од Средното општинско училиште „Коле Нехтенин“ во Штип денеска полaгаа испит за радиоаматерство. Текстот се наоѓа на http://www.mia.mk/default.aspx?mId=33&vId=68873267&lId=1&title=%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%88%D0%90+-+%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%98+%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90