Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Детален преглед за работата на бирото изработен во микрософт ексел можете да погледате или снимите од атачментот кој е во соостав на овој текст.  

По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе...

На 17. јуни 1993 год. македонските радиоаматери по прв пат во етерот се огласија со новиот префикс – Z3 доделен на Република Македонија.
Овој настан е од огромно значење за членовите на РСМ така што овој ден уште истата година е прогласен за Ден на аматерските радиооператори.

Р.К. Дивна – Z37FDM, Берово
Р.К. Стево Патакот – Z37CEF, Битола
Р.К. Никола Тесла – Z37FQR, Велес
Р.К. Младост – Z37FKD, Виница
Р.К. Никола Тесла – Z37FAD, Гевгелијa

Повеќе...

Тодор Џартов, 1946 – 1955
Богољуб Теофиловски, 1955 – 1964
Перо Ивановски – Z31DA , 1964 – 1979
Живко Котевски, 1979 – 1981
Благоја Буневски – Z31GA, 1981 – 1982
Алфред Видиц – Z31A, 1982 – 1984
Илија Поп-Стефанија, 1984 – 1986
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1986 – 1988
Лазар Стојановски – Z32SL, 1988 – 1991
Петре Стефановски – Z31GM, 1991 – 1993
Венцо Стојчев – Z36W, 1993 – 1994
Томе Димишковски – Z32RA, 1994 – 1998
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1998 - 2004
Боро Стојковски – Z32DB, 2004 – 2008
Звонко Стаменков – Z35W, 2008 -