Радиоаматерски Сојуз на Македонија

РСМ - Радиоаматерскиот сојуз на Македонија е непрофитно здружение на граѓани основанo во 1946 год. кое во континиутет е активно до денешен ден.  Во него членуваат радиоаматерски клубови и индивидуални членови.
РСМ е член на Народна техника на Македонија, како и на ИАРУ –Интернационална радиоаматерска унија.
  
Делокруг на активности на РСМ: популаризација на техничката култура од областа на радиоаматерството, поттикнување, развој и зацврстување на интересот кај децата и возрасните за занимавање со електроника, радиокомуникации, техничко образување и оспособување на членовите за практична примена на електрониката во радиокомуникациите, поттикнување, развој и примена на иновации во областа на електрониката, радиотехниката и телекомуникациите, организирање, координирање и реализација на активности од интерес на радиоаматерите во Република Македонија, организирање и спроведување стручна обука за радиоаматерските специјалности, остварување соработка со домашни државни органи како и со невладиниот сектор, застапување во ИАРУ – Интернационалната радиоаматерска унија, соработка со странски организации на радиоаматери, и други надлежности согласно Статутот.

Седиштето на РСМ се наоѓа во Скопје на адреса: Градски sид, Блок 5.
Поштенска адреса: Радиоаматерски сојуз на Македонија, П.Фах 14, Скопје 1000, Македонија

Почитувани во прилог се објавени предлог измените на Статутот кои ги изработи работната група по барање на ИО на РСМ. Ве молиме сите ваши забелешки и предлози доставувајте ги во писмена форма на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Предлог Статут

Правилник за дисциплинска одговорност

Предлог кодекс за однесување на членовите на РСМ

Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема е достапен на следниот линк
Правилникот за предлог повикувачки знаци е достапен на следниот линк
Правилникот за начинот на полагање, радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на  радиоаматерски станици и опрема е достапен на следниот линк