Интересни Групи

За една година од приклучувањето на Македонија во меѓународниот радиоаматерски програм „Планински Врвови Во Етерот“ (SOTA)  реализирани се вкупно 50 активирања на 11 врвови, со вкупно одржани 3250 радиоврски, скоро сите на КБ. 

Повеќе...

На ден 08.01 2011 радиоаматерот Владо, Z35M во рамките на меѓународниот радиоаматерски програм WFF - World Flora and Fauna, го реализираше првото зимско активирање од Национален Парк Пелистер, WFF реф. Z3FF-003. За период од еден час воспоставени се 38 CW QSOa на 20 м опсег. Од опрема користен е батериски напојуван K1,  со максимална излезна моќност од 7 W, и Inv Vee дипол антена подигната на гранка од молика. 

Повеќе...

z31rm - z35m              Второто активирање од Национален Парк Пелистер, Z3FF-003, во рамките на меѓународниот  радиоаматерски програм WFF - World Flora and Fauna беше реализирано на 29.08 2010 год. од страна на Владо, Z35M и Тоде, Z31RM.
Користена опрема: Elecraft K1, max 7 W, 12 V 2 Ah батерија, Chopy key, Inv-Vee @ 5 m.
За период од два и пол часа на 20м и 30 м опсег одржани се севкупно 144 CW QSO-a.

Повеќе...

На 15.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од нашиот најстар Национален Парк Пелистер.
За период од неколку часа остварени се вкупно 235 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м, 30м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.
На 22.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од Национален Парк Галичица.
За период од два часа остварени се вкупно 102 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.