SOTA - Македонија

sota logo rSOTA - Summits On The Air е меѓународна радиоаматерска програма која промовира портабл активности од планински врвови.

SOTA – Summits On The Air е меѓународна радиоаматерска програма која промовира портабл активности од планински врвови.

SOTA започна во 2002 година во Велика Британија и сега оваа програма е целосно оперативна во многу земји низ светот. Македонија активно се вклучи на 1. мај 2009 година.

Повеќе...