Записници и Одлуки

Радиоаматерскиот Сојуз на Македонија својата дејност во 2011 година ќе ја остварува низ следните активности:

•1. Одбележување на 65 години постоење на Радиоаматерски Сојуз на Македонија

 

•- Радиоаматерска активност на HF и UHF/VHF со специјални повикувачки знакови Z365RSM и Z365HQ

 

•- Изработка на монографија - дополнување на монографијата 50 години РСМ

 

•- Радиоаматерски собир

•2. Популаризација на Меѓународните Дипломи "МАКЕДОНИЈА", " СКОПЈЕ '63"

•3. Учество во IARU натпреварот во категорија мулти - мулти

•4. Оспособување и поставување на радиоаматерски репетитор Р-5 на Церипашина

•5. Подготовка на HST екипите за натпревари од државен и меѓународен карактер

МАНИФЕСТАЦИИ

•1. Одбележување на 65 години РСМ

 

•- Изработка на QSL картички  10.000,00 денари

•- Изработка на монографија 60.000,00 денари

•- Радиоаматерски собир 40.000,00 денари

•2. Изработка на дипломи од меѓународен карактер 10.000,00 денари

•3. IARU натпревар 10.000,00 денари

 

•4. Поставување на репетитор Р-5 100,000,00 денари

•5. HST натпревари 60.000,00 денари

Претседател на РСМ

Звонко Стаменков/ Z35W

На 24.01.2009 год. во Скопје се одржа втората седница на Извршниот Одбор на радиоаматерскиот сојуз на Македонија. Записникот од седницата се наоѓа во атачментот подоле.

 

         

  Записникот од одржаното собрание на РСМ на ден 23.11.2009 во Свети Николе во пдф формат се наоѓа во атачментот подоле.