Галерија Видео

Снимен дел од радио врска помеѓу македонскиот радиоаматер од Кавадарци Кире Чејков со повикувачки знак Z33BMW и радиоаматер од Дубаи (ОАЕ) на кратки бранови.