Правилникот за предлог повикувачки знаци е достапен на следниот линк