40_z39zВенци Ристов - Z32AF (сега Z39Z) од Гевгелија е првиот македонец кој потврди 100 земји по радиоаматерската поделба преку електронскиот сервис www.eqsl.cc