На 9-ти јули 1993 година РСМ е примен за рамноправен член на ИАРУ (International Amateur Radio Union).