Првиот собир на македонските радиоаматери е одржан во Скопје помеѓу 11 и 13 Октомври 1957 година.