Васко Петковски е првиот радиоаматер во Македонија. Радиоаматерско конструкторски курс завршил во Земун 1937 година.