z31rm - z35m              Второто активирање од Национален Парк Пелистер, Z3FF-003, во рамките на меѓународниот  радиоаматерски програм WFF - World Flora and Fauna беше реализирано на 29.08 2010 год. од страна на Владо, Z35M и Тоде, Z31RM.
Користена опрема: Elecraft K1, max 7 W, 12 V 2 Ah батерија, Chopy key, Inv-Vee @ 5 m.
За период од два и пол часа на 20м и 30 м опсег одржани се севкупно 144 CW QSO-a.