Тодор Џартов е избран за прв Претседател на радиоаматерскиот сојуз на Македонија. Оваа функција ја вршел во периодот од 1946 - 1955 година.