Првата радиоаматерска врска од независна Република Македонија остварена е во првите минути (според UTC) на 8-ми септември 1991 год. на 40 м опсег помеѓу Владо, YU5KV (Z35M) и британецот Верн, G3IUS.

Првата радиоаматерска врска од независна Република Македонија остварена во првите минути на 8-ми септември според локално време е помеѓу Владо, YU5TU (Z31TU) и YT2KS од Хрватска на 3,5 MHz.

yt2ks