z32zm  clarion hotelМоме Димовски од Куманово е еден од најпознатите радиоаматери во Македонија. Во изминатите години беше активен од повеќе DXCC земји и беше учесник на мега дх - експедициите што ги организираше Хране Милошевиќ - Z32A /YT1AD.

 

LZ1KDP             ’94’95&’96Contests (LZ5Z) =10.000qso 
YM2DS               CQ WW DX Contest CW ’96=2000qso
YT1AD                1996-2003g.Contests okolu 100.000qso
3D2CI                 Conway reef, Feb-2001 =40.000qso
3D2AD - 3D2ZM   Fiji isl. April-2002   okolu 3000qso
K1B                    Baker isl. April-May 2002 = 95.127qso
T25AD                Tuvalu isl.  May-2002 = 3500qso
3V8BB                CQ WW 2002 CW Contest = 8000qso
YT5A                  IARU Contests ‘03-’07 = 10.000qso
NH8/Z32ZM       American Samoa Apr.2007 = 200qso
N8S                    Swains Isl. April 2007 = 127.000 qso
KH6/Z32ZM        Hawaii April.’07 = 1000 qso
3V8BB                CQ WPX 2008 CW = 6000 qso