Артикли

Извршен Одбор

Претседател: Миле Кокотов - Z33T
Менаџер за HF/QSL менаџер: Златко Андонов - Z30A
Менаџер за VHF/UHF/Liaisson officer: Тодор Тодоровски - Z31RM
Менаџер за РМЗО: Звонко Стаменков- Z35W
Менаџер за HST/Web администратор: Ѓорѓи Поп-Ѓориѓев - Z33RW
-------------------------------------------------------------------------
претставник во GAREC Дамјан Богдановски - Z35BY
Менаџер за АРГ: Митко Толев
Секретар: Грозден Ѓорѓевиќ - Z35U

Вие сте на: Почетна