Младите радиоаматери од Кавадарци се многу активни на кратки бранови. Видео материјалот е снимен додека одржуваат врски со радиоаматери од Европа.