Радиоаматерот Владимир Ковачески од Струга (со личен повикувачки знак Z35M), во текот на 2001 година постави европски рекорд во бројот на одржани радиоврски во текот на една година - со вкупно 43.300 врски. Веб врска http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1744&stID=8821