Во периодот од 3 – 10 јули Драган K0AP (Z32XX) и Владо N3CZ (Z35C) ке бидат активни од Fripp Isl. (NA – 110). Планирана е активност од 80 - 6м CW/SSB (рекреативно) а веројатно ке се активираат и на RTTY/PSK.

Непал – 9N: Во 1989 год. Слободан – YU5CP (Z31C) е во состав на Македонската Хималајска Експедиција задолжен за радиоврските.

Сенегал – 6W: Хране – YU5AD (Z32A) и Драган - YU5AU (Z32AU) се активни во 1991 год.

Албанија – ZA: Владо – Z32KV (Z35M) е активен во 1994 и 1995 како и од 2002 до 2007 год.,  додека Венцо – Z36W и Крсте – Z35X беа активни во 2003 год.

Јужна Африка – ZS: подолг период е активен Владо, Z31FU (Z35C) од каде реализира DX-педиции во соседните земји Намибија – V5 Мозамбик – C9 и Замбија – 9J.

Повеќе...

На 15.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WFF – World Flora and Fauna, радиоаматерот Владо - Z35M, реализира кусо активирање од нашиот најстар Национален Парк Пелистер.
За период од неколку часа остварени се вкупно 235 радиоврски на  кусобрановите опсези 40м, 30м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од само 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

Р.К. Дивна – Z37FDM, Берово
Р.К. Стево Патакот – Z37CEF, Битола
Р.К. Никола Тесла – Z37FQR, Велес
Р.К. Младост – Z37FKD, Виница
Р.К. Никола Тесла – Z37FAD, Гевгелијa

Повеќе...

 

Во 1991 година Радио Клубот „Млад Техничар“ – Z37CYZ од Скопје издава „Прирачник за аматерска радиогониометрија“ од авторот Јоле Јолески – Z31JJ.
Во прирачникот авторот ги обработува сите елементи на оваа радиоаматерска дисциплина од основните поими и дефиниции, потребната опрема, топографијата, орентација на терен, организација на натпревари, правилата и тактиката на натреварување, физички подготовки, и др. Текстовите се збогатени со прилози, цртежи, скици и табели.