Единственото прво место во натпреварот во аматерска радиогониометрија, што изминатиот викенд се одржа во Пробиштип, го освои ветеранот на македонското радиоаматерство, скопјанецот од Прилеп, 78-годишниот Методија Најчевски. Веб врска http://star.dnevnik.com.mk/?pBroj=2744&stID=53886

   - 1963 Радиоаматерските комуникации и во најтешки услови неможат да бидат целосно прекинати. Тоа главно се должи на големата дисперзираност на радиоаматерските станици, нивната системска независност во функционирањето, големата флексибилност за функционирање во импровизирани услови, и секако секогаш присутната спремност на радиоаматерите да помогнат на својата заедница во најтешките моменти.

Досега повеќе пати се докажало дека кога останатите комуникациски системи откажуваат, радиоаматерските комуникации и натаму се во функција и неретко се единствен начин за врска со надворешниот свет.

Радиоаматерите биле првите кои што во светот ја пренеле веста за катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година, со што овозможиле што поскоро да пристигне неопходната помош.

Во периодот на воени конфликти во регионот, радиоаматерите преку одржување радиоврски помогнаа многу раселени семејства да се информираат за своите најблиски.

Во 2001 год. радиоаматерот Владимир Ковачески – Z35M одлучи да реализира личен QSO - Маратон со цел да одржи што е можно повеќе радиоврски во текот на една каландарска година од својата лична радиостаница лоцирана во Струга.
Крајниот резултат беше  одржани вкупно 43.300 радиоврски со што неформално постави Европски Рекорд, кој воедно е трет најдобар резултат на сите времиња во Свет.
Користена е кусобранова радиоопрема со максимална излезна моќност од 400 W, а антенскиот систем се состоеше од 2 ел. QUAD  и 3 ел. YAGI за 20/15/10 м,  дипол за 80 м, како и  GAP мултибанд вертикална антена за  останатите фреквентни опсези.

Во рамките на меѓународниот радиоаматерски програм WMA – World Mountain Award, радиоаматерот Владо - Z35M реализираше куси активирања од планините Водно, Китка, Бистра, Галичица, Баба, Јабланица, Жеден, и др. 

Користена е радиоопрема за кусобрановото фреквентно подрачје со  максимална излезна моќност од 5 W до 50 W, напојувана од 12 V  SLAB батерија, и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

На 26.05 2010 година за прв пат во рамките на програмата WCA – World Castles Award, радиоаматерот Владо – Z35M реализираше  кусо активирање од Скопско Кале.
За период од околу еден час остварени се вкупно 51 радиоврски на кусобрановите опсези 40м, 30м и 20 м, со употреба на максимална излезна моќност од 7 W и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.