Прирачник за радиоаматери

Прирачник за радиоаматери напишан од Станче - Z32CC.