QSL Биро 2005 - 2015

Детален преглед за работата на бирото може да погледнете со симнување на Ексел фајлот достапен на следниот линк.